Jaarverslag 2020

Ontstaan Stichting New Hope

Na veertig jaar in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en  psychische problemen te hebben gewerkt, komen bij Teun en Dinie Stortenbeker veel vragen om hulp. Het werd voor hen duidelijk dat God iets nieuws van plan is. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting  New Hope. De stichting is opgericht op 6 oktober 2017.

Hulpverlening in 2020

De aanmeldingen zijn tijdens de coronacrisis door gegaan. Met beeldbellen en/of op gepaste afstand bij fysiek bezoek, is de hulpverlening doorgegaan. Ook al wordt er weinig ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten van New Hope, de mond-tot-mond reclame hiervoor meer dan voldoende.

In 2020 zijn 1005 hulpverleningsgesprekken gevoerd. Dat is verrassend hoog. Dit is bijna drie keer zoveel als in 2019.

Andere activiteiten in 2020

De verbouwing van Singel 349 is erop gericht dat de stichting kan beschikken over goed geoutilleerde behandelruimten / gesprekskamers. De gesprekskamers zijn gereed. Er wacht nu nog de verbouwing van een groepsruimte in de kelder van het gebouw.

Hulpverleners

In 2020 zijn binnen New Hope drie vrijwillige hulpverleners actief.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:

naam functie periode
de heer Teun Stortenbeker voorzitter gehele jaar 2020
mevrouw Ybelle Damsma penningmeester gehele jaar 2020
de heer Cor van Dam secretaris gehele jaar 2020

Vergaderingen in 2020

In 2020 is het bestuur viermaal bij elkaar geweest.

Financieel resultaat 2020

Kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Jaco van der Berg. Namens de stichting was de voorzitter daarbij aanwezig.

De inkomsten bedroegen:    € 15.702,25
De uitgaven bedroegen:       € 11.941,75
De reserve die is ontstaan zal nodig zijn voor de inrichting van de groepsruimte als de verbouwing gereed is.