Jaarverslag 2019

Ontstaan Stichting New Hope

Na veertig jaar in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en  psychische problemen te hebben gewerkt, komen bij Teun en Dinie Stortenbeker veel vragen om hulp. Het werd voor hen duidelijk dat God iets nieuws van plan is. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting  New Hope, een nieuwe plaats waar God, herstel, genezing en bevrijding geeft. De stichting is opgericht op 6 oktober 2017.

Hulpverlening in 2019

Eind 2019 zijn er 40 cliënten. De aanmeldingen gaan gewoon door, ook al wordt weinig ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten van New Hope. Blijkbaar is mond-tot-mond reclame hiervoor al voldoende.

In 2019 zijn 345 hulpverleningsgesprekken gevoerd. Dat is verrassend hoog, want er gaat veel energie naar de verbouwing van de begane grond van Singel 349.

Andere activiteiten in 2019

De verbouwing van Singel 349 is erop gericht dat de stichting kan beschikken over goed geoutilleerde behandelruimten / gesprekskamers.

Hulpverleners

In 2019 zijn binnen New Hope drie vrijwillige hulpverleners actief. Twee van hen gaan geregeld naar Vlissingen voor pastorale begeleiding van cliënten van Sta Op Zorg.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:

naam functie periode
de heer Teun Stortenbeker voorzitter gehele jaar 2018
mevrouw Ybelle Damsma penningmeester gehele jaar 2018
de heer Cor van Dam secretaris gehele jaar 2018

Vergaderingen in 2019

In 2019 is het bestuur eenmaal bij elkaar geweest.

Financieel resultaat 2019

Kascontrole heeft plaatsgevonden. Daar waren namens de stichting de voorzitter en de secretaris bij aanwezig.

De inkomsten bedroegen:    € 11.552,51
De uitgaven bedroegen:       €   7.681,41