Privacy verklaring

Voor een optimale werking van diensten, die New Hope aanbiedt, kunnen mogelijk persoonlijke gegevens van u worden gevraagd en opgeslagen. New Hope houdt rekening met bescherming van de door haar verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. New Hope verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het nakomen van afspraken of het leveren van diensten.

Privacymissie New Hope

New Hope gaat op een respectvolle en integere manier om met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

1.     Kader en wijzigingen Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe New Hope omgaat met persoonsgegevens, die u aan  New Hope verstrekt.
New Hope kan deze verklaring wijzigen. Wijzigingen in deze verklaring zijn van kracht wanneer de herziene verklaring is gepubliceerd op onze website.

2.     Websitebezoekers

U kunt New Hope via het formulier op de contactpagina een vraag stellen of een opmerking of suggestie doorgeven. New Hope gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • e-mailadres
 • organisatienaam (optioneel).

Wij gebruiken deze gegevens alleen om met u over de door u gedeelde vraag of opmerking te communiceren. Als de communicatie is afgerond, archiveert New Hope uw gegevens en verwijdert de gegevens na 15 jaar (vergelijkbaar met termijn uit Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Geen cookies op onze website

New Hope maakt geen gebruik van cookies, ook niet om het algemene gebruik van onze website te analyseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

3.     Hulpvragers

Als u hulpvrager bent van New Hope, beschikken wij uiteraard over (persoons)gegevens van u. Uw gegevens zijn nodig voor:

 • administratieve zaken
 • communicatie over afspraken.

New Hope gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht.
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • datum inschrijving in ons bestand

New Hope slaat uw (persoons)gegevens op gedurende

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna
 • 15 jaar (vergelijkbaar met termijn uit Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

4.     Leveranciers

Als u één van onze leveranciers bent, beschikt New Hope uiteraard over uw (persoons)gegevens. Uw gegevens zijn nodig voor:

 • administratieve zaken
 • uitvoeren van een overeengekomen opdracht.

New Hope gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • bedrijfsnaam
 • locatie-adres
 • factuuradres
 • betaalgegevens, waaronder IBAN en BIC
 • KVK-nummer
 • BTW nummer
 • voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • telefoonnummer contactperso(o)n(en)
 • e-mailadres contactperso(o)n(en)
 • geslacht van contactperso(o)n(en).

New Hope slaat uw (persoons)gegevens op gedurende

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna
 • ten minste 7 jaar in de financiële administratie (fiscaal voorschrift).

5.     Delen gegevens met derde partijen

New Hope deelt geen persoonsgegevens met derde partijen.

6.     Veiligheid en opslag

New Hope streeft naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen.

Als u een reden heeft om te denken dat het contact met New Hope niet veilig meer is, stelt u ons daarvan dan s.v.p. op de hoogte. Dat kunt u doen door met New Hope contact op te nemen via de hierboven opgenomen contactgegevens.

7.     Uw rechten  

Als u door ons verwerkte persoonlijke gegevens wilt herzien, corrigeren, aanvullen, (tijdelijk) niet wilt laten gebruiken, beperken of verwijderen, kunt u contact opnemen met New Hope. Dat kan zowel per e-mail als per telefoon.
Als u bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met New Hope.  Ook dat kan zowel per e-mail als per telefoon.

Voor de bescherming van uw privacy zal New Hope alleen verzoeken in behandeling nemen van iemand, die zich al eerder bij ons bekendgemaakt heeft. Wij kunnen eventueel vragen om verificatie van uw identiteit voordat wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.

New Hope stelt het op prijs als u bij een klacht contact met New Hope opneemt. Wij kunnen ons dan inspannen uw klacht te verhelpen. Mocht u er desondanks niet met ons niet uitkomen, dan heeft u uiteraard nog steeds het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
telefoon: +3188 1805 250
website:”https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap”