Informatie voor cliënten

We bieden hulp als u op psychisch, psychosociaal of geestelijk gebied vragen of problemen heeft.
Onze missie en onze visie op hulp vindt u op onze website omschreven. Ons belangrijkste uitgangspunt is Gods helpende kracht.
De hulp wordt gegeven op ons kantoor Singel 349 te Dordrecht. Dit kantoor is goed bereikbaar met het OV en u kunt aan de achterzijde van ons pand gratis parkeren.

Onze medewerkers
– werken vanuit hun persoonlijke relatie met God. Dit is de basis voor het werk dat ze doen;
– houden zich aan de gedragscode die door New Hope is opgesteld. Kort gezegd: een eerlijke, open houding waarin we elkaar aanspreken op wat goed of minder goed gaat;
– laten bij aanvang van hun overeenkomst een VOG (verklaring omtrent gedrag) zien;
– kennen onze afspraken over veiligheid voor hulpvragers en medewerkers.
– krijgen interne begeleiding;
– weten waar ze verantwoordelijk voor zijn binnen New Hope.

Wat kunt u van ons verwachten bij de begeleiding
– u geeft aan waar u tegen aanloopt, waar blokkades zitten; Samen met u bespreken we de richting van de gesprekken;
– u heeft altijd de vrijheid om te stoppen met de begeleiding;
– als we u niet kunnen helpen, zoeken we als het nodig is, waar beter passende hulp te vinden is;
– we hebben regels over de bescherming van uw privacy (zie website). Medewerkers gaan vertrouwelijk om met wat besproken wordt. Aantekeningen in het dossier kunt u inzien;
– u krijg een vaste begeleider en we maken afspraken hoe we bereikbaar zijn tussen de gesprekken door;
– complimenten, tips of een klacht zijn welkom: we horen graag wat u vindt van de begeleiding;
– voor de hulp die u krijgt, ontvangt u geen rekening. Wij hanteren geen tarief. Als het mogelijk is voor u, graag financieel steunen. Giften zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Wilt u meer weten?
Uitgebreidere informatie kunt u op papier krijgen van uw begeleider.

Aanmelden voor hulp
U kunt ons mailen info@newhope.nu of het contactformulier invullen (link: https://www.newhope.nu/contact ). U kunt ons bellen via 078-6399029, elke werkdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur. Een Whatsapp bericht kunt u sturen naar 0643415643. Als uw bericht bij ons binnen is nemen we zo spoedig mogelijk maar altijd binnen een week contact met u op.