Jaarplan 2017 en 2018

Jaarplan 2017 en 2018

Oprichting Stichting New Hope
Informatie over uitgangspunten en reden van oprichting van de stichting is te vinden op de pagina ‘Achtergrond’ op deze website.

Aanvraag ANBI
Er zal een ANBI verklaring gevraagd gaan worden om aftrekbaarheid van giften voor de loonbelasting mogelijk te maken.

Bankrekening
Bij de ING bank zal een rekening courant geopend worden voor het doen van betalingen en het ontvangen van bijdragen.
Op de bank rekening staan de tegoeden van de stichting.

Werving sponsors
De kosten voor het werk van de stichting zullen gedragen moeten worden door sponsors. Een (mail)adres bestand zal hiervoor gevormd worden.

Website
De domeinnaam www.newhope.nu is aangevraagd.
Er zal een website ontwikkeld worden voor alle nieuws van Stichting New Hope.
De domeinnaam zal ook gebruikt worden voor mail.

Activiteiten 2017
In 2017 zal de mogelijkheid van zorg bekend gemaakt worden door middel van social media, persberichten en website.
De ambulante zorg zal vooralsnog gegeven worden vanuit het adres van de stichting.
De stichting zal zowel telefonisch als door middel van de website bereikbaar zijn.

Personeel
In 2017 en 2018 zal er vooralsnog geen personeel in loondienst worden aangenomen. Een beloningsbeleid is hierdoor niet opgesteld. Het werk zal voorlopig gedaan worden door vrijwilligers.