Toekomst

In het begin van New Hope zullen we mensen alleen ambulant kunnen helpen. Deze hulp zal worden geboden op het stichtingsadres in Dordrecht. Je kunt hier goed terecht, zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Naast gesprekken willen we in de toekomst graag iemand tijdelijk kunnen onderbrengen (als dat nodig of wenselijk is) in een rustige omgeving. Er is dan ook mogelijkheid om onderwijs te ontvangen. Ook kunnen mensen naar dat adres overdag komen om hetzelfde onderwijs te krijgen.

Om die reden is het onze wens om zo snel mogelijk huisvesting beschikbaar te hebben van waaruit alle activiteiten kunnen plaatsvinden. We bidden dat God gaat voorzien in de benodigde middelen hiervoor.

17-12-01-newhope-5296