Toekomst

Bij New Hope kunnen we tot op heden alleen ambulant helpen. Dit kunnen face to face gesprekken zijn, of ook per (beeld)telefoon. Deze hulp wordt geboden vanuit of op Singel 349 in Dordrecht. Zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer is het goed bereikbaar.

Naast de ambulante gesprekken, willen we in de toekomst graag iemand tijdelijk kunnen onderbrengen (als dat nodig of wenselijk is) in een rustige omgeving. Er is dan ook mogelijkheid om onderwijs te ontvangen.

Om die reden is het onze wens om huisvesting beschikbaar te hebben waar verblijf mogelijk is. We bidden dat God gaat voorzien in de benodigde middelen hiervoor.

17-12-01-newhope-5296