Jaarverslag 2018

Ontstaan Stichting New Hope

Na veertig jaar in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en psychische problemen te hebben gewerkt, komen bij Teun en Dinie Stortenbeker veel vragen om hulp. Het werd voor hen duidelijk dat God iets nieuws van plan is. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting  New Hope, een nieuwe plaats waar God, herstel, genezing en bevrijding geeft. De stichting is opgericht op 6 oktober 2017.

Hulpverlening in 2018

Al van voor de oprichting van New Hope groeit het aantal hulpvragers gestaag. De hulpvraag is divers en veelal complex.

Andere activiteiten in 2018

In 2018 zijn er gesprekken geweest over de koop dan wel huur van een (deel) van een pand, gevestigd aan de Singel 349.

Dat heeft erin geresulteerd dat New Hope de begane grond van dit pand huurt. De ruimte moet nog worden verbouwd. De begane grond zal na de verbouwing worden ingezet voor de hulpverleningsactiviteiten van New Hope.

De huur gaat in op 1 november 2018. De huurovereenkomst loopt door tot 1 november 2023.

In 2018 heeft New Hope ANBI-status verkregen.

Er is een onderzoekje gestart naar mogelijke financiering van de activiteiten van New Hope vanuit de Wmo.

Hulpverleners

In 2018 zijn binnen New Hope vier vrijwillige hulpverleners actief. Daarnaast gaan twee van hen geregeld naar Vlissingen om cliënten van Sta Op Zorg pastorale begeleiding te bieden.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:

naamfunctieperiode
de heer Teun Stortenbekervoorzittergehele jaar 2018
mevrouw Ybelle Damsmapenningmeestergehele jaar 2018
de heer Cor van Damsecretarisgehele jaar 2018

Vergaderingen in 2018

In 2018 is het bestuur eenmaal bij elkaar geweest.

Financieel resultaat 2018

Huurgebouw en bedrijfskosten       € 1669,00

Ontvangen donaties                     € 9571,00