New Hope

New Hope Pastoraal Centrum

New Hope in actie

Nog maar net van start met hulpverlening en er is al een probleem met spreekkamers en werkruimte tekort.

Gods leiding
Wij hebben uw hulp nodig. We ervaren dat God ons leidt naar huisvesting die voor ons geschikt is zeer binnenkort beschikbaar is. Hij zal hierin gaan voorzien, zo is onze verwachting en geloof.

Giften
Uw bijdrage is nodig om dit aan te kopen.

Beleggen
Wie is bereid geld te beleggen of een hypotheek ons te verstrekken voor dit pand?

Informatie
Teun Stortenbeker, telefoon 0624117105

Zegen verspreiden
Door uw hulp kunnen wij mensen helpen. Samen kunnen we werken aan Wonderen die God doet in mensen levens door het herstel en bevrijding wat verkregen wordt.

Bankrekening
NL51INGB0008109175
New Hope te Dordrecht