Ybelle Damsma – Penningmeester

Vanaf mijn jeugdjaren heb ik een brandend hart voor mensen die om een of andere reden vast zijn gelopen of de regie kwijt zijn over hun leven. Na het afronden van mijn opleiding heb ik vele jaren binnen de Hoop mogen werken en ontdekken dat behandeling alleen geen garantie is voor innerlijk herstel en Leven. Wanneer mensen de Here Jezus leren kennen en Hem de ruimte geven om aan de slag te gaan is er echt verandering mogelijk. Ik zie er naar uit om te mogen samen werken met een ieder die op zoek is naar hulp en zich aanmelden bij de New Hope.