Achtergrond oprichting New Hope

Na veertig jaar in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en psychische problemen te hebben gewerkt, komen bij Teun en Dinie Stortenbeker veel vragen om hulp. De vragen zijn veelzijdig, maar meestal bevinden deze zich op pastoraal vlak.
Doordat in de reguliere hulpverlening weinig tijd en ruimte is voor pastorale hulp, ligt herhaling van problemen voor de hand.
Ook blijkt in de zorg vaak te weinig inzicht aanwezig te zijn welk type pastorale zorg nodig is. Een gesprek over algemeen geestelijke zaken is belangrijk, maar niet voldoende. Andere belangrijke elementen zijn geloof in God en jezelf (leren) openstellen voor genezing en bevrijding.

Naast GGZ cliënten zijn er veel mensen, die zich melden met psychische klachten. Zij blijken met pastorale zorg geholpen te kunnen worden.

Christelijk pastorale zorg
De zorg zal toegankelijke zijn voor iedereen, die Christelijk pastorale zorg wenst. Zolang nog geen (eigen) huisvesting beschikbaar is, zal de hulpverlening ambulant plaatsvinden. De wens is om spoedig voor een kort verblijf passende huisvesting te vinden. Gedurende het verblijf zal onderwijs, training en gebed plaatsvinden.

Teun en Dinie Stortenbeker
Er is een lang traject aan vooraf gegaan voordat Teun zijn ‘bestemming’ gevonden heeft. Van krantenjongen tot klussen doen, kantoorwerk en werken op een boekhoudafdeling, archiefwerk, metaalbewerker, automonteur en technisch tekenaar. De basis van dit alles was een opleiding in de werktuigbouw.  Dat is een mooi vak, maar bij Teun ontstond een ander verlangen. De aandacht ging uit naar het helpen van mensen. Dit was ontstaan na het lezen van de bekende boeken “Het Kruis in de Asfaltjungle” en “Ik zal nooit meer huilen”, geschreven door respectievelijk David Wilkerson en Nicky Cruz.

Als eerste ging Teun werken (vanwege zijn technische opleiding) in een jongensobservatiehuis. Daar waren, in de groep waar hij werkte, voor het overgrote deel delinquente jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Na twee jaar leidde God hem naar een nieuw te starten opvangwerk voor verslaafden in Rotterdam.

Naar Dordrecht
Weer twee jaar later kwamen Teun en zijn vrouw Dinie terecht in Dordrecht waar het werk van Stichting De Hoop startte. Achtendertig jaar heeft hij daar mogen dienen en samen met zijn team vele duizenden mensen mogen helpen. Vele grote Wonderen van God heeft hij daar samen met Dinie en vele collega’s mogen zien, financiële Wonderen, maar vooral Wonderen van genezing en bevrijding. We hebben God leren kennen als liefdevol en getrouw. Hij is een vergevende en genezende God.
In de eerste jaren bij De Hoop heeft Teun een opleiding gevolgd in de hulpverlening.

Nadat zijn werk bij De Hoop was beëindigd en nu – tijdens zijn pensionering – bleven de hulpvragen op Teun en Dinie afkomen. Het werd voor hen duidelijk dat God iets nieuws van plan is. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting  New Hope, een nieuwe plaats waar God, herstel, genezing en bevrijding gaat geven.

Dinie heeft na- en tijdens haar opleiding als klinisch chemisch analist een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt. Dat werk heeft ze met veel plezier gedaan. Kort na haar huwelijk met Teun zijn ze naar Dordrecht verhuisd om mee te bouwen aan hulpverlening voor verslaafden wat later De Hoop zou gaan heten. Samen met Teun heeft ze de schouders eronder gezet om de vele verslaafde mensen te helpen. Eerst werkte Dinie mee vanuit haar vak als klinisch chemisch analist, maar al spoedig kwam pastoraat om de hoek kijken. Tijdens haar werk met verslaafden, kwamen diepe levensvragen op haar af. God gaf haar steeds meer inzicht en wijsheid om de goede antwoorden te geven. Ook heeft Dinie talloze trainingen gegeven, waarin allerlei levensvragen centraal stonden.

Bediening
Dinie heeft duidelijk ervaren dat God haar in deze bediening heeft geleid. Ze zou deze bediening nu als volgt omschrijven: het pastoraal helpen van mensen, die op veel terreinen van hun leven zijn vastgelopen, psychisch, sociaal en lichamelijk. Telkens weer mocht ze zien hoe God Wonderbaar in mensenlevens ingreep.

Dinie maakte vele, totale veranderingen en genezingen mee en ze ziet uit naar de nieuwe uitdaging, die God nu geeft in Stichting New Hope. Dinie wil zich daar geheel aan toewijden.