ANBI en KvK

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Stichting New Hope heeft van de Belastingdienst het ANBI status verkregen met ingang van 1 januari 2018. Door deze aanwijzing van de Belastingdienst, zijn voor de donateur / giftgever de giften aan onze organisatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 69780811
Het RSIN nummer is: 858009754