Onze Hulpverleners (vrijwilligers)

 • Ybelle Damsma
  Ybelle DamsmaHulpverlener
 • Sonia Martes
  Sonia MartesHulpverlener
 • Dick Pieterman
  Dick PietermanVertrouwenspersoon / Klachtbemiddelaar
 • Dinie Stortenbeker
  Dinie StortenbekerHulpverlener
 • Teun Stortenbeker
  Teun StortenbekerHulpverlener

Ons bestuur (vrijwilligers)

Het bestuur bestaat uit drie personen.
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning.
Teun Stortenbeker, voorzitter; Ybelle Damsma, penningmeester; Cor van Dam, secretaris

Teun Stortenbeker

Vanaf het allereerste begin was Teun bij de oprichting van Stichting De Hoop. Van projectleider tot directeur en later voorzitter van het bestuur, heeft hij achtendertigjaar mogen dienen. Vele grote Wonderen van God heeft hij daar, samen met Dinie (zijn vrouw) en de vele collega’s, mogen zien. Financiële Wonderen, maar vooral ook Wonderen van genezing en bevrijding. Na de beëindiging van het werk bij De Hoop, heeft Teun ervaren dat er opnieuw een roep op zijn leven was en hij opnieuw moest beginnen om een antwoord te geven op de vele hulpvragen die er waren.
Met “New Hope” breekt een nieuw tijdperk aan.

Ybelle Damsma

Vanaf mijn jeugdjaren heb ik een brandend hart voor mensen die om een of andere reden vast zijn gelopen of de regie kwijt zijn over hun leven. Na het afronden van mijn opleiding heb ik vele jaren binnen de Hoop mogen werken en ontdekken dat behandeling alleen geen garantie is voor innerlijk herstel en Leven. Wanneer mensen de Here Jezus leren kennen en Hem de ruimte geven om aan de slag te gaan is er echt verandering mogelijk. Ik zie er naar uit om te mogen samen werken met een ieder die op zoek is naar hulp en zich aanmelden bij de New Hope.

Cor van Dam

Meer dan 27 jaar heeft Cor van Dam in De Hoop gewerkt. Eerst als adjunct-directeur en later als lid van de Raad van Bestuur. In De Hoop zijn vele mensen op weg geholpen naar een nieuw Leven. Hij is ervan overtuigd dat dit ook vandaag nog kan gebeuren, dank zij de vernieuwende kracht van het Evangelie van Jezus Christus. Daar wil hij zich ook binnen New Hope van harte voor inzetten.

Personeel
In 2023 zal er vooralsnog geen personeel in loondienst worden aangenomen. Het werk zal voorlopig gedaan worden door vrijwilligers.