Jaarverslag 2022

Ontstaan Stichting New Hope

Na veertig jaar in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en  psychische problemen te hebben gewerkt, komen bij Teun en Dinie Stortenbeker veel vragen om hulp. Het werd voor hen duidelijk dat God iets nieuws van plan is. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting  New Hope. De stichting is opgericht op 6 oktober 2017.

Hulpverlening in 2022

De aanmeldingen zijn na de coronacrisis door gegaan.  De hulpverlening doorgegaan. Ook al wordt er weinig ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten van New Hope, de mond-tot-mond reclame hiervoor deed meer dan voldoende.

In 2022 zijn er 1194 hulpverleningsgesprekken.
In 2021 waren er 1218 hulpverleningsgesprekken.

Bijzondere activiteiten in 2022

Televisie zender RTL4 heeft drie korte filmpjes uitgezonden over het werk van New Hope. Deze filmpjes zijn te zien via de website van New Hope.

Hulpverleners

In 2022 zijn binnen New Hope drie vrijwillige hulpverleners actief.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:

naam functie periode
de heer Teun Stortenbeker voorzitter gehele jaar 2020
mevrouw Ybelle Damsma penningmeester gehele jaar 2020
de heer Cor van Dam secretaris gehele jaar 2020

Vergaderingen in 2022

In 2022 is het bestuur viermaal bij elkaar geweest.

Financieel resultaat 2022

Kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Jaco van der Berg (controller). De voorzitter (Teun Stortenbeker) was hierbij aanwezig.

De inkomsten bedroegen: € 18.650,43
Bankkosten: € 261,51
Gebouwkosten: € 8.550,00 Soft – en hardware en internet: € 966,05
Overige algemene kosten: € 4211,45
Er is een klei positief saldo in 2022. De reserve die is ontstaan zal nodig zijn voor de certificering of de start van een nieuwe locatie elders in het land.