Jaarverslag 2021

Ontstaan Stichting New Hope

Na veertig jaar in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en  psychische problemen te hebben gewerkt, komen bij Teun en Dinie Stortenbeker veel vragen om hulp. Het werd voor hen duidelijk dat God iets nieuws van plan is. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting  New Hope. De stichting is opgericht op 6 oktober 2017.

Hulpverlening in 2021

De aanmeldingen zijn tijdens de coronacrisis door gegaan. Met beeldbellen en/of op gepaste afstand bij fysiek bezoek, is de hulpverlening doorgegaan. Ook al wordt er weinig ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten van New Hope, de mond-tot-mond reclame hiervoor meer dan voldoende.

In 2021 zijn er 1218 hulpverleningsgesprekken.
In 2020 waren er 1005 hulpverleningsgesprekken.

Andere activiteiten in 2021

De verbouwing van Singel 349 is erop gericht dat de stichting kan beschikken over goed geoutilleerde behandelruimten / gesprekskamers. De gesprekskamers zijn gereed. Er wacht nu nog de verbouwing van een groepsruimte in de kelder van het gebouw. Dit is door de corona problemen en ziekte enigszins vertraagd.

Hulpverleners

In 2021 zijn binnen New Hope drie vrijwillige hulpverleners actief.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:

naam functie periode
de heer Teun Stortenbeker voorzitter gehele jaar 2020
mevrouw Ybelle Damsma penningmeester gehele jaar 2020
de heer Cor van Dam secretaris gehele jaar 2020

Vergaderingen in 2021

In 2021 is het bestuur viermaal bij elkaar geweest.

Financieel resultaat 2021

Kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Jaco van der Berg (controller). De voorzitter (Teun Stortenbeker) was hierbij aanwezig.

De inkomsten bedroegen: € 19.179,00
Bankkosten: € 199,75
Gebouwkosten: € 8.010,00 Soft – en hardware en internet: € 361,80
Overige algemene kosten: € 798,00
De reserve die is ontstaan zal nodig zijn voor de inrichting van de groepsruimte of de start van een nieuwe locatie elders in het land.