Overzicht van hulpinstellingen

New Hope kan velen helpen, maar niet iedereen. Het kan zo zijn dat onze hulp niet aansluit bij uw wens of wat u nodig denkt te hebben. Omdat we voor iedereen het beste willen en omdat we iedereen zo goed mogelijk willen helpen, vindt u hieronder een overzicht organisaties waar u ook zou kunnen aankloppen. Deze lijst kan in de loop van de tijd uitbreiden.

De Hoop GGZ
Doordat vanaf de oprichting in 1975 De Hoop onder Gods leiding is gevormd, is er breed inzicht ontstaan in (Geestelijke) problemen van mensen.
Het gaat niet alleen om kennis van verslavingsproblemen, maar vooral om kennis van de problemen, die schuilgaan achter verslaving. De diversiteit aan problemen achter verslaving zijn zeer breed en groot, zowel maatschappelijk gezien als ook (of juist) Geestelijk gezien. Dit heeft, in de periode dat ze daar de leiding hadden, Teun en Dinie Stortenbeker gevormd en rijk inzicht gegeven in oplossingen van problemen.
Voor actuele informatie over De Hoop ggz, zoals het daar is, gaat u naar: www.dehoop.org

Sta Op Zorg-Vlissingen
Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met verslavingsproblemen en aan mensen zonder verslavingsproblemen. Hulp van Sta Op Zorg bestaat uit ambulante behandeling en/of nazorg. Voor meer informatie: www.staopzorg.nl

Dunamis Ministries
Gedurende de jaren van De Hoop hebben Teun en Dinie een andere bediening ontmoet, die van Jacky Pullinger in Hongkong. Daar werd voor de verslaafden een training werd gegeven vanuit Dunamis Ministries.
De kennis en inzicht van Dunamis Ministries waren zo verrijkend dat een aantal jaar ook bij De Hoop Conferenties en trainingen zijn gegeven, zowel voor cliënten als voor personeel.
Inmiddels is een Nederlandse tak opgericht van Dunamis en worden conferenties en trainingen gegeven. Voor meer informatie: www.dunamis-ministries.nl

T&D Gospel Ministries
Veel kerken en kerkelijke groeperingen verzoeken om te komen spreken op wijkavonden, voor vrouwengroepen of tijdens zondagse erediensten en zo onze kennis en inzichten met hen te delen.
Hiervoor is de stichting T&D Gospel Ministries in het leven geroepen.
Voor meer informatie zie: www.tdgospelministries.org

Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)
Voor christelijke hulpverlening kunt u terecht bij het CPC in Heverlee (België), Tholen en Dordrecht. CPC verleent hulp met een multidisciplinair team van psychologen, theologen, maatschappelijk werkers, etc., dat volgens geldende professionele standaarden werkt. CPC gelooft dat verandering en een hoopvolle toekomst mogelijk zijn. Ga voor meer informatie naar: https://www.pastoralecounseling.org

Chris
Hebt u vragen over opvoeding van uw kind? Maakt u zich zorgen of wilt u gewoon even doorpraten? U kunt hierover anoniem contact opnemen met Chris. Dat kan via Chris Connect.
Er is een team van opvoedcoaches beschikbaar om te reageren op uw vragen. U wordt anoniem gekoppeld aan één van de opvoedcoaches die binnen 48 uur reageert op je vragen: http://volwassenen.chris.nl/opvoeders/connect/.
Chris is er ook voor (anonieme) hulp aan kinderen: http://kinderen.chris.nl/chat/.