Klachtreglement

Klachtreglement New Hope Pastoraal Centrum Dit klachtreglement geeft aan hoe New Hope de behandeling van klachten van cliënten en andere belanghebbenden heeft geregeld. Het bestuur van New Hope Pastoraal Centrum, gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: “New Hope” stelt het klachtreglement vast en laat zich daarbij adviseren door de interne...

read more

Informatie voor cliënten

We bieden hulp als u op psychisch, psychosociaal of geestelijk gebied vragen of problemen heeft. Onze missie en onze visie op hulp vindt u op onze website omschreven. Ons belangrijkste uitgangspunt is Gods helpende kracht. De hulp wordt gegeven op ons kantoor Singel 349 te Dordrecht. Dit kantoor is goed...

read more

Cor van Dam – Secretaris

Meer dan 27 jaar heeft Cor van Dam in De Hoop gewerkt. Eerst als adjunct-directeur en later als lid van de Raad van Bestuur. In De Hoop zijn vele mensen op weg geholpen naar een nieuw Leven. Hij is ervan overtuigd dat dit ook vandaag nog kan gebeuren, dank zij...

read more

Ybelle Damsma – Penningmeester

Vanaf mijn jeugdjaren heb ik een brandend hart voor mensen die om een of andere reden vast zijn gelopen of de regie kwijt zijn over hun leven. Na het afronden van mijn opleiding heb ik vele jaren binnen de Hoop mogen werken en ontdekken dat behandeling alleen geen garantie is...

read more

Teun Stortenbeker – Voorzitter

Vanaf het allereerste begin was Teun bij de oprichting van Stichting De Hoop. Van projectleider tot directeur en later voorzitter van het bestuur, heeft hij achtendertigjaar mogen dienen. Vele grote Wonderen van God heeft hij daar, samen met Dinie (zijn vrouw) en de vele collega’s, mogen zien. Financiële Wonderen, maar...

read more